Laatste nieuws
  1. In september weer proeftrainingen
  2. WK 3×3 in Amsterdam
  3. BBQ
  4. Inschrijving voor de BBQ gesloten
  5. Rabobank Clubkas Campagne

Lid worden

Lid worden

Je wordt lid door je schriftelijk aan te melden bij de ledenadministratie. Voordat je je aanmeldt, kun je eerst 3x gratis komen meetrainen om te zien of HSVB iets voor je is. Wel moet jij of je ouder/verzorger (bij jeugdleden) dan een verklaring tekenen dat je weet bij die trainingen niet verzekerd te zijn bij HSVB.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar en hun ouders:
De training voor meisjes en jongens die jonger dan 12 jaar zijn, is voor de beginners (gemengd) op woensdag- en vrijdagmiddag om 16.30 uur en voor de meer ervaren mini’s op maandag- en vrijdagmiddag om 17.30 voor de meisjes en op woensdag- en vrijdagmiddag om 17.30 voor de jongens. Alle trainingen zijn in De Scharlakenhof. De nieuwe leden worden eerst begeleid door Margo Koning. Als je eerst vrijblijvend wilt kennismaken met HSVB kan je in de hal naar haar toegaan en zeggen wie je bent en dan zorgt zij wel voor de rest.

Aanmelden als lid

1. Je kunt eerst 3 x meetrainen voordat je je aanmeldt. Teken wel de verklaring i.v.m. het niet-verzekerd zijn.

2. Meld je schriftelijk aan bij de ledenadministratie via het aanmeldingsformulier. Alle informatie over aanmelden vind je in dit document. Let op: als je de afgelopen 5 jaren lid bent geweest van een andere basketbalvereniging dan moet je van de vorige club toestemming krijgen om lid bij ons te worden. Daarvoor moet je het NBB-overschrijvingsformulier gebruiken en ingevuld opsturen naar het Rayonbureau. Nieuwe leden die bij een club buiten Rayon Noord gespeeld hebben, moeten hun overschrijving aanvragen bij dat betreffende rayon. Als je overschrijving niet verleend wordt mag je geen lid van HSVB worden.

3. De ledenadministratie stuurt je een bevestiging van de aanmelding.
Zie ook het huishoudelijke reglement van HSVB, artikel 1.

DOWNLOAD ONDERSTAANDE FORMULIEREN.

LET OP, ALLE FORMULIEREN DIENEN INGEVULD TE WORDEN. PAS DAN KUNNEN WIJ JE INSCHRIJVEN!!!

Aanmeldingsformulier

Machtiging

Schuldvrijverklaring

Verklaring inzake eigen risico

Toestemmingsverklaring persoonsgegevens OKT 2018

SponsorKliks, gratis sponsoren!