Laatste nieuws
 1. Artikel ‘VBL-team van Siderius staat in de steigers’
 2. ‘Off Season’ trainingsrooster
 3. Uitnodiging ALV HSVB op zaterdag 2 juni a.s. om 17.30 uur tijdens het eindfeest
 4. Uitnodiging eindfeest HSVB op 2 juni a.s.
 5. Streetball Masters 2017-2018 (zondag 17 juni 2018)

SVTN

Welkom op de tijdelijke site van SVTN!
Helaas werkt onze directe incasso voor de naamactie voor het eredivisieteam nog niet. Daarom nu een tijdelijke oplossing voor de deelnemers aan deze unieke actie waarbij u kans maakt op twee seizoenkaarten!
 
Maak 5,- euro over op NL29RABO0318014033 ten name van St. Vrouwen Topbasketbal Noord, en mail vervolgens uw naam/inzending voor het damesteam naar stichtingsvtn@gmail.com, onder vermelding van uw naam en rekeningnummer (t.b.v. controle van betaling).
 
Alvast veel dank, ook namens de meiden!

Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland (SVTN)

Noord-Nederland krijgt een topbasketbalteam voor vrouwen

De Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland (SVTN) gaat een nieuw topbasketbalteam voor vrouwen oprichten. Dit team moet vanaf seizoen 2018-2019 meedraaien in de dameseredivisie van de Nederlandse Basketbalbond. Het team wordt gevormd uit speelsters uit de opleiding van HSVB in Haren, aangevuld met de beste meisjes uit het Noorden en de rest van Nederland.

Er is nu geen enkele club in de noordelijke provincies vertegenwoordigd op het hoogste niveau voor dames in Nederland. Terwijl de noordelijke meiden groter en sportiever zijn dan het Nederlands gemiddelde en Groningen een echte basketbalstad is. SVTN en basketbalvereniging HSVB nemen samen het voortouw om het meisjes- en vrouwenbasketbal te voorzien van een gezonde brede basis en een hoge top.

Duurzame ontwikkeling
SVTN wil een voorbeeld en platform zijn voor ambitieuze en sportieve meisjes en vrouwen en de sociaal-maatschappelijke en economische positie van vrouwen in de noordelijke samenleving versterken. Ook willen we meer kinderen laten sporten wat goed is voor onze samenleving. Bijvoorbeeld door het organiseren van clinics in het regionale basis- en voortgezet onderwijs.

Maatschappelijke steun
SVTN gaat voor succes op lange termijn met een structurele aanpak met een duurzaam resultaat. Hiervoor willen we een brede basis leggen door topvrouwen en mannen uit het bedrijfsleven aan ons te binden. Waardoor naast een (kleine) financiële bijdrage ook aandacht is voor de carrière na de topsportjaren. Dit willen we bereiken door samen te werken met de RUG, Hanzehogeschool en Johan Cruijff College. Het bedrijfsleven willen we vragen onze dames te helpen hun maatschappelijke carrière op te bouwen. Door stageplaatsen, werk en coaching.

Naast voldoende financiële armslag hebben we uiteraard genoeg mensen nodig om te kunnen draaien. Wij zoeken nog enthousiaste leden voor de Raad van Toezicht en zijn op zoek naar partners die onze stappen willen begeleiden en ondersteunen. Met geld, kennis en expertise, ruimte, ideeën en meer. Dus wilt u meehelpen dan kunt u ons ondersteunen door uw vakkennis op het gebied van bijvoorbeeld marketing en communicatie aan te bieden. Of uw netwerk vertellen van dit geweldige initiatief.

Het is voor u interessant om SVTN te sponsoren, omdat:

 • uw bedrijf laat zien dat het betrokken is bij het bevorderen van sport, een onderwerp dat maatschappelijk van belang is;
 • uw bedrijf meewerkt aan het verbeteren van de maatschappelijke en economische positie van vrouwen en jeugd;
 • wij u een maatschappelijk en commercieel netwerk bieden;
 • uw bedrijfsnaam en logo worden vermeld op uitingen van onze noordelijke en nationale activiteiten;
 • uw bedrijfsnaam als sponsor op onze website komt;
 • uw naamsbekendheid wordt vergroot;
 • SVTN trainers en coaches heeft die gestructureerd werken aan verhoging van de prestaties en het plezier van vrouwen topbasketbal;
 • u een bepaald product of dienst wilt promoten en hiervoor gebruik wilt maken van sponsoring.
 • SVTN de mogelijkheid biedt als bedrijf om o.a. toernooien en clinics voor u te organiseren.
 • SVTN de mogelijkheid biedt om teams in schakelen voor promotie doeleinden.

Als uw bedrijf SVTN sponsort, verbindt uw bedrijf zich aan een nieuwe, professionele en zeer gemotiveerde basketbalstichting. U bent natuurlijk van harte welkom bij de diverse wedstrijden en u wordt uitgenodigd voor evenementen van SVTN.

STICHTING VROUWEN TOPBASKETBAL NOORD-NEDERLAND

Mogelijkheden partnerpakket
De bedragen zijn richtbedragen. Samen met u kunnen we in overleg een pakket op maat samenstellen.

Wilt u meer informatie over de partner/sponsor mogelijkheden of wilt u extra informatie neem dan contact op via:
• Mail (stichtingsvtn@gmail.com)
• Mobiel:
o R. van Slochteren  (06) 53 97 18 35
o C. Dijkhuis   (06) 30 31 82 98

Tot slot
Wij hopen dat u enthousiast bent geworden om SVTN financieel te ondersteunen, zodat het mogelijk wordt een stevige relatie te bewerkstelligen en we samen onze sportieve ambities waar kunnen blijven maken.

SponsorKliks, gratis sponsoren!