Laatste nieuws
  1. Trainingsrooster tot zomervakantie (per 7 juni)
  2. Corona protocol (mei 2021)!
  3. Nieuwsbrief februari 2020
  4. Collecte Jantje Beton
  5. Vacature bij HSVB

Aanmeld gegevens nieuw lidmaatschap

H.S.V. Basketball

Aanmeldingsformulier

* is verplicht invulveld


Gegevens van ouder(s) / verzorger(s) indien jonger dan 18 jaar:

Vrijwilligerstaken.
Een club draait op de inzet van vrijwilligers. Alleen met elkaar kunnen we zorgdragen voor een veilige en sportieve club. Daarom hebben we jullie nodig en vragen jullie om ons te helpen met onderstaande taken.
Ik / mijn ouders heb(ben) interesse om als vrijwilliger het volgende voor de vereniging te doen:
(minimaal 1 onderwerp aankruisen)


Ben je de afgelopen 5 seizoenen lid geweest van een andere basketbalvereniging?
Indien ja, dan dien je een schuldvrijverklaring te overleggen.

Ben je in het bezit van een scheidsrechtersdiploma?

Ben je in het bezit van een trainersdiploma?


Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je informeren over ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging d.m.v. het toesturen van een nieuwsbrief en wijzen we je graag op sponsoracties t.b.v. onze eigen clubkas.
Ook willen we speelschema’s, wedstrijdverslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op sociale media plaatsen.
Hiervoor hebben we jou toestemming nodig.

Ik geef de vereniging HSVB toestemming om:
(graag invullen welke van toepassing zijn)

Mijn toestemming geldt alleen voor de hiervoor genoemde redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.


Hierbij geef ik toestemming voor een doorlopende machting voor de HSVB contributies:

Let op: Als u geen toestemming verleend zijn wij genoodzaakt € 5,00 administratiekosten door te berekenen.

Incassant: HSV Basketball, p/a Jachtlaan 41, 9751 BR Haren. Incassant ID: NL87ZZZ400257560000

Door akkoord te gaan met de machting geeft u toestemming aan HSV Basketball om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie (en eventuele boete(s)) overeenkomstig de opdracht van HSV Basketball.
De contributie wordt in vijf termijnen afgeschreven.
In oktober, november, januari, februari en maart.


SponsorKliks, gratis sponsoren!