Bijgevoegd treffen jullie de trainingsrooster aan tot het einde van het seizoen.