Hiermee nodigen we alle leden uit voor de ALV van HSVB. Deze vergadering vindt plaats tijdens het eindfeest op zaterdag 2 juni om 17.30 uur bij de Scharlakenhof in Haren.

De agenda en het verslag van de vorige vergadering zijn per e-mail naar alle leden verstuurd.  Door de gevoelige aard van de financiële stukken, zullen deze niet per e-mail worden verstuurd, deze zullen tijdens de vergadering ter inzage beschikbaar zijn. Mocht u deze stukken eerder willen inzien, graag het verzoek om contact op te nemen met Wietse-Jan van de Werf,
Penningmeester HSVB op penningmeesterhsvb@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HSVB