Nieuws

Vrijdag 9 juni - Seizoensafsluiting: BBQ + Familietoernooi

We gaan dit seizoen natuurlijk weer gezellig en feestelijk afsluiten, met een Tropical BBQ! We starten vrijdag 9 juni om half 5 met het Familietoernooi (dus ouders, broertjes, zusjes.. doe vooral gezellig mee). Tegelijkertijd is de ALV in de vergaderruimte in de kantine van Scharlakenhof. Om 18u hopen we te starten met de BBQ.

Aanvang toernooi of ALV: 16.30
Aanvang BBQ: 18.00
Kosten: 7,50 pp
Aanmelden: hier 

Maandag 3 april geen techniektraining i.v.m. selectietraining landelijke teams

In verband met selectietrainingen voor de landelijke teams voor volgend seizoen zal de techniektraining van maandag 3 april komen te vervallen. 

Algemene Leden Vergadering (ALV) maandag 28 november

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering maandag 28 november 2022, 20.00 uur in Scharlakenhof.

Bijgevoegd de agenda, overige stukken zullen ter plekke worden uitgedeeld.

We hopen op een hoge opkomst, willen jullie middels een mail aan secretaris@hsvb.nl laten weten wanneer je er bij kan zijn?

Vriendelijke groet,

Bestuur HSVB

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

3. Update bestuur

4. Benoemingen bestuur

5. Jaarverslag seizoen 2021-2022

6. Rondvraag

7. Sluiting

Geen training in de Herfstvakantie

In de herfstvakantie zijn geen trainingen! 

Alleen voor een paar teams waarvan de wedstrijden gewoon zijn doorgepland wordt er doorgetraind ivm de voorbereiding hierop. Zie hieronder het rooster. 

maandag: 

18.30-20.00 = landelijke techniektraining (V16/1, V18 en V21)

20.00-21.30 = Sparks en M22 (wedstrijd in het weekend)

dinsdag: 

19.30-21.00 = Sparks, V21 en wheelers (wedstrijden in het weekend)

donderdag: 

19.00-20.30 = Sparks, M20 en M22 (wedstrijden in het weekend)

20.30-22.00 = recreanten

Fijne vakantie! 

Groot internationaal toernooi in Denemarken, Lemvig: Limfjords Cup 2022

We willen 27-30 december heel graag met zoveel mogelijk HSVB teams richting Denemarken.

Elk team gaat met een begeleider (liefst de eigen trainer/coach) naar het toernooi. We gaan met de vereniging in een grote bus naar Denemarken. Er wordt geslapen in schoollokalen met het team bij elkaar. Eten wordt geregeld door de toernooiorganisatie en verder worden er vooral heel veel wedstrijden gespeeld en gekeken. Een supermooie ervaring voor jonge basketballers!

Lijkt het je leuk om mee te gaan meld je dan zo snel mogelijk aan, meer info vind je op de toernooipagina

Groot internationaal toernooi in Denemarken, Lemvig: Limfjords Cup 2022

We willen 27-30 december heel graag met zoveel mogelijk HSVB teams richting Denemarken.

Elk team gaat met een begeleider (liefst de eigen trainer/coach) naar het toernooi. We gaan met de vereniging in een grote bus naar Denemarken. Er wordt geslapen in schoollokalen met het team bij elkaar. Eten wordt geregeld door de toernooiorganisatie en verder worden er vooral heel veel wedstrijden gespeeld en gekeken. Een supermooie ervaring voor jonge basketballers!

Lijkt het je leuk om mee te gaan meld je dan zo snel mogelijk aan, meer info vind je op de toernooipagina

Eerste trainingen!

Maandag 29 augustus gaat het nieuwe seizoen van start! Het actuele trainingsrooster vind je hier.

Omdat de trainers beginnen met een trainersbijeenkomst op maandag vervallen op 29 augustus vanaf 19.00 uur alle trainingen. Dit houdt in dat alleen de techniektraining doorgaat, de landelijke (meiden)teams kunnen deze week ook aansluiten bij de regionale techniektraining van 17.00-18.30. 

VRIJDAG 15 JULI GEEN (TECHNIEK)TRAINING!

De laatste vrijdag voor de vakantie zal er geen training meer zijn in Scharlakenhof. Donderdag 14 juli zijn dus de laatste trainingen.

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 

AANGEPAST TRAININGSROOSTER
Er wordt tot aan de zomervakantie (18 juli) doorgetraind, wel met een aangepast trainingsrooster. Deze vind je hier. We trainen zoveel mogelijk met de nieuwe teams voor komend seizoen.
Na de zomervakantie wordt gestart met trainen vanaf 29 augustus. Landelijke teams horen van hun trainer/coach of er eerder begonnen wordt met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.