Over HSVB

Een vereniging, dat doe je samen

HSVB

H.S.V.B. staat voor Harener Sport Vereniging Basketball. De vereniging is opgericht in 1988, een uitvloeisel van sportvereniging HSV. De basketbaltak groeide zo hard dat besloten werd een aparte vereniging op te richten. HSVB telt momenteel ruim 200 leden, waarvan 70 % jonger dan 18 jaar is. Er zijn vier soorten teams: rolstoelbasketballers, recreanten, peanuts (U8 en U10 jeugd) en de competitiespelende teams (komend seizoen 13 regionale en 2 landelijke teams). Een gezellige, ambitieuze, iets kleinere vereniging waarin iedereen in verbinding staat met elkaar, waardoor er veel persoonlijke aandacht mogelijk is. HSVB opereert, traint en speelt vanuit een gezamenlijke filosofie. De thuisbasis is Sportcentrum De Scharlakenhof in Haren.

Missie

HSVB omhelst de toekomst. HSVB wil zo breed mogelijk én op een zo hoog mogelijk niveau de basketbalsport beoefenen, waarbij de continuïteit zowel op sportief als bestuurlijk niveau voor een lange termijn wordt gewaarborgd.

Visie

HSVB wil een belangrijke rol spelen in de technische, tactische en persoonlijke ontwikkeling van haar leden, waarbij de club- en teamwaarden als pijlers gelden. Plezier, samen en strijd zijn de kernbegrippen die centraal staan. Aan de hand van deze kernbegrippen moet HSVB een sportief anker in de regio worden dat als voorbeeldfunctie voor de regio Haren en omstreken kan dienen. HSVB wil een gecoördineerde doorstroming creëren vanuit de jeugd tot en met de senioren voor alle niveaus.

Kernwaarden

Plezier

We streven een maximaal opleidingsrendement na, maar verliezen tegelijkertijd het aspect ‘plezier’ niet uit het oog. Teamgeest en onbaatzuchtigheid staan voorop. Vriendschap en gezelligheid zijn bij HSVB erg belangrijk. We streven een band na tussen spelers, trainers, ouders en vereniging, die het louter sportieve overschrijdt en waar iedereen bereid is een handje te helpen.

Samen

Staat heel duidelijk voor: niet alleen. Niet alleen in het team, niet alleen op de training, niet alleen tijdens de wedstrijd, niet alleen besturen en organiseren. In onze onderlinge relaties zijn ‘samen en respect’ sleutelwoorden. Respect van de leden en trainers voor het bestuur en omgekeerd. Respect van de spelers voor hun trainers en omgekeerd. Respect van ouders voor bestuur, trainers, spelers en omgekeerd. Respect voor scheidsrechters en tegenstanders in de wedstrijd.

Strijd

Bij HSVB krijgen spelers de kans op hun eigen niveau zijn/haar basketbaltalent te ontplooien. Bij de jeugd leggen we de prioriteit duidelijk bij de beste opleiding, minder bij de resultaten. In welke situatie en op welk niveau dan ook: als speler ga je altijd de strijd aan, op verschillende vlakken: technisch, fysiek maar ook mentaal. Soms strijd je voor en tegen jezelf. Soms strijd je voor en tegen maar ook vooral met anderen. Gewoon het beste uit jezelf halen.

Wat bieden wij

Topsport naast breedtesport

Club- en teamgevoel staat bij HSVB voorop. En omdat iedereen in verbinding staat met elkaar, kunnen wij topsport naast breedtesport bieden. Van landelijk- en regionaal spelende teams tot rolstoelbasketbal én recreanten. Een compacte, goed aangestuurde vereniging met structuur voor lange termijn en goede doorstroming voor ambitieuze talenten. Extra techniektraining voor individuele ontwikkeling en hoog opgeleide trainers. Wij bieden professionele begeleiding in de vorm van hoogopgeleide trainers, een samenwerking met Medisch Centrum Zuid, maar hebben bijvoorbeeld ook een vertrouwenspersoon binnen de club. In samenwerking met RTC brengen we talenten naar de top én wisselen wij gediplomeerde trainers uit om van elkaar te leren. Nauwe samenwerking met Martini Sparks (dames eredivisie) biedt een platvorm voor nog meer mooie uitwisselingen van talent én een breed kader.

Opleiding

Iedereen wil ontwikkelen. Als speler, trainer of als scheidsrechter. Hiervoor bieden wij opleidingen waarbij er veel kennis van binnenuit wordt gebruikt. We leren met elkaar en van elkaar. Een welwillende ouder die wil leren tafelen of een speler die graag scheidsrechter of trainer wil worden, trainers die trainers begeleiden, het is allemaal goed mogelijk.

Gezelligheid

HSVB is een familiaire vereniging. Omdat de lijnen kort zijn, de verbinding groot en de vereniging relatief klein, kent bijna iedereen elkaar. Dan ontstaat gezelligheid vanzelf. Minimaal twee keer per jaar vieren wij alles wat er te vieren valt. In december door een inmiddels traditionele ‘winter-thuisspeeldag’ en aan het einde van het seizoen het ‘zomerfeest’. Iedereen helpt een handje mee. Want een vereniging, dat doe je samen.