Teamindeling Procedure HSVB

De Technische commissie (TC) heeft een aantal functies binnen de vereniging, o.a het opstellen en doorvoeren van het technische beleid, de begeleiding en aansturing van de trainers/coaches en het maken van de teamindeling. 

De teamindeling is een omvangrijke en lastige klus. We kunnen niet iedereen tevreden stellen en soms leidt de teamindeling tot onduidelijkheden, onbegrip en teleurstelling. We willen daarom graag de procedure toelichten. Dit voorkomt waarschijnlijk niet dat er spelers (of ouders) zijn die teleurgesteld worden, maar hopelijk leidt het wel tot enig begrip.

 

A) ALGEMENE INFORMATIE


1- Teaminschrijvingen & poule-indeling bij de Nederlandse Basketbal Bond (NBB):      

De jaarlijkse HSVB teamopgave dient uiterlijk 15 mei  bij de NBB bekend te zijn.

Voor teams die in de landelijke competities spelen is de deadline 1 mei.

Onze teams worden door de NBB op leeftijd (geboortejaar) en op sterkte verdeeld. Het 1e team speelt meestal in een hogere competitie dan het tweede team, etc. Daarnaast worden talentvolle teams soms in hun geheel toegevoegd aan een hogere leeftijdscategorie om ze op die manier voldoende uitdaging te bieden. Met name aan de meidenkant is er niet altijd voldoende aanbod in de eigen leeftijdscategorie omdat basketbal een kleine sport is. Dit is een van de redenen waarom in de eerste teams de sterkere spelers zullen zitten en soms spelers eerder in een oudere leeftijdsklasse spelen.


2- Leeftijdsgrenzen seizoen 2023-2024 (geboren)

U10: 2014 en later;

U12: 2012 & 2013;

U14: 2010 & 2011;

U16: 2009 & 2008;

U18: 2007 & 2006; en

U20/U22: 2005 t/m 2002


3- Lidsmaatschap type: leden kunnen kiezen tussen spelend-, recreatief- of trainingslid (geen competitie)


4- Aantal Trainingen & competitie per leeftijdgroep

- Peanuts: 1x per week (peanut toernooien, niet elk weekend) 

- U10: 1x per week (u10-competitie in het weekend) 

- Overige regionale teams: 2x per week + techniektraining (competitie in het weekend) 

- Landelijke teams: 3x per week (competitie in het weekend) 

- Recreanten/Wheelers: 1x per week 

- Techniektraining: 1x per week voor U8 t/m U16

Spelers die extra willen trainen kunnen dit bij de TC aangeven, dat is alleen mogelijk als er plek in het andere team is (zie ook Bankspelers hierna). 


B) TEAMINDELING :


De visie van HSVB is dat recreatief spel en prestatie in gezonde verhouding staan tot elkaar:

• Plezier hebben in het basketballen: spelvreugde, clubgeest en sportiviteit staan voorop;

• Een goede gedegen (jeugd)opleiding om te kunnen groeien;

• Een duidelijke ontwikkeling in zowel breedtesportals topsport. 

HSVB verenigt deze speerpunten en wil uiteindelijk basketbal op alle niveaus en leeftijden aanbieden binnen de vereniging.

De spelers/speelsters worden regelmatig tijdens trainingen & wedstrijden bekeken door de TC op basis van de selectiecriteria. En trainers en coaches geven in de evaluatiegesprekken aan welke spelers/speelsters volgens hen in aanmerking komen voor een plek in een ander team.


1 - Selectiecriteria

Onderstaande selectiecriteria worden op meerdere momenten gedurende het seizoen per speler beoordeeld:

- motivatie, houding en gedrag binnen het team

- coachbaarheid

- scoring & verdedigingsvermogen, techniek, balbeheersing 

- tactisch inzicht, spelinzicht

- motorische vaardigheden, loopvermogen, lengtevoorspelling

Naast deze persoonsgebonden criteria, speelt ook de teamsamenstelling (combinatie guards, forwards en centers) een grote rol. Vooral vanaf U14/U16 proberen wij een goede balans in de teams te vinden.


2-Teamindelingstrainingen


Na een heel seizoen beschikt de TC over best veel informatie van de spelers. Definitieve afronding van de selectie vindt plaats na afloop van de competitie. Indien nodig worden soms toch nog aanvullend teamindelingstrainingen gehouden.

Voor landelijk spelende teams worden altijd selectie-trainingen gehouden (oproep via social media en/of op advies van trainers/TC).

Trainers voorzien de TC van hun indrukken met betrekking tot de spelers uit het team op basis van de selectiecriteria zoals gesteld. De adviezen van de trainers en coaches wordt naast de waarnemingen van de TC gelegd. 

Op basis hiervan wordt een voorlopige teamindeling gemaakt.

Deze indeling wordt met de trainers besproken/gedeeld en vervolgende gecommuniceerd aan de ouders voor mid juni.

De ervaring leert dat we in de week na bekendmaking reacties krijgen van teleurgestelde spelers en ouders. We inventariseren alle reacties (bijv. trainingsdata niet geschikt, 1x per week trainen ipv 2x, trainingslid worden etc.) en bekijken of er wijzigingen mogelijk zijn. Dat is meestal niet het geval. Tegemoetkomen aan de wens van de één betekent namenlijk vaak een teleurstelling voor een ander.

Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 mei gebeuren, anders zijn er kosten aan verbonden. Dit omdat er vanaf dat moment ook kosten worden gemaakt bij de NBB voor de ingeschreven speler. 

 

3-     Bankspelers

Als een team niet genoeg spelers heeft kan dit team gebruikmaken van de zogenaamde Bankspeler (BS). 

De bankspeler moet altijd in een lager team (lagere leeftijdgroep of lager team binnen dezelfde leeftijd) ingeschreven zijn bij de NBB. De TC zal spelers benaderen die in aanmerking voor een BS positie.

De BS zal bereid moeten zijn om extra wedstrijden te spelen en waar mogelijk extra te trainen met het andere team. De contributie zal niet hoger zijn.


C) AFSLUITING


Zoals blijkt uit bovenstaande gaan we zorgvuldig om met de belangen van iedereen. Dat we hierbij keuzes maken waar niet iedereen het mee eens is, kan bijna niet worden voorkomen. Doch leert de ervaring ook dat het spelen in een nieuw of ander team vaak een kwestie is van een paar trainingen wennen en daarna gaat het kind vrijwel altijd met meer plezier spelen omdat het in een passender team is geplaatst. 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen blij is met zijn of haar (nieuwe) team en hopen bij een teleurstelling op een portie vertrouwen in het inschattingsvermogen van de betrokken trainers en de TC.

Groeten, 

HSVB
tc@hsvb.nl