Aanmelden en wijzigingen

Aanmelden bij HSVB

Leuk dat je bij ons wilt komen basketballen. Na het invullen en versturen van onderstaand aanmeldingsformulier zal iemand van de Technische Commissie (TC) contact met je opnemen. Heb je al meegetraind met een team of heb je specifieke wensen, geef dit dan s.v.p. aan op het aanmeldformulier dan kan de TC hier vast rekening mee houden.

Mocht je voordat je je aanmeldt behoefte hebben aan meer informatie of overleg, dan kan dat natuurlijk altijd. Neem dan even contact op met de TC, zij kunnen je alles vertellen over basketballen bij HSVB.

Let op! In verband met een enorme toename van leden zitten de teams behoorlijk vol. Om voor de huidige leden de kwaliteit en het plezier te kunnen waarborgen kunnen we geen garantie geven voor het direct instromen bij de wedstrijden. Je kunt je dus inschrijven en aansluiten bij een passend team en hierin meetrainen, maar het zou kunnen dat we eerst voldoende nieuwe inschrijvingen moeten krijgen om een extra wedstrijdteam te vormen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Klik hier voor het huishoudelijk reglement bij aanmelden

Gegevens wijzigen

Veranderingen in je persoons- of adresgegevens kun je doorgeven via de mail aan de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met 1 seizoen.

Voor het beëindigen van het lidmaatschap bij HSVB dient men voor 1 mei schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie. Indien de afmelding na 1 mei wordt ontvangen, geldt een boete van 50,- i.v.m. de verschuldigde bondscontributie die HSVB na deze datum verschuldigd is.

Bij de jeugd kan de opzegging alleen gedaan worden door de ouders/verzorgers. Vermeld in de opzegging duidelijk het volgende:

  • Naam en geboortedatum van degene van wie het lidmaatschap moet worden beëindigd.

  • Datum van beëindiging (per direct of einde van het lopende seizoen).

  • Reden van opzegging (voor ons heel fijn om te weten).

Afmelden kan d.m.v. het invullen van het afmeldingsformulier. Klik hier voor het afmeldingsformulier

De uitschrijving is definitief nadat een bevestiging is ontvangen van de ledenadministratie (ledenadmin@hsvb.nl).