Vertrouwenspersoon

HSVB wil een veilige basketbalvereniging zijn waar iedereen met plezier basketbalt en zich thuisvoelt. Dat betekent dat we er met elkaar alles aan moeten doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen HSVB voorkomen.

Wat voor de één misschien een grap is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Door je teamgenootjes, ouders, bestuur of door je trainer/coach. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat iemand zich niet durft uit te spreken en er dus zelf mee rond blijft lopen. In dat geval is het goed om bij een vertrouwenspersoon terecht te kunnen. Dit is Carla Seip. Hieronder stelt zij zich voor.

‘Mijn naam is Carla Seip. HSVB ken ik enkele jaren als moeder van twee basketbal spelende kinderen. Met ingang van het seizoen 2020/2021 ben ik binnen HSVB, in kwesties waarin behoefte bestaat om vertrouwelijk van gedachten te wisselen of waarin behoefte bestaat aan een ondersteuning om iets aan de orde te stellen, te benaderen als vertrouwenspersoon. In mijn dagelijks leven werk ik als advocaat en mediator in het familierecht en erfrecht. Vanuit die werkzaamheden ben ik gewend aan het behandelen van vertrouwelijke en gevoelige zaken. Dat betekent dat geheimhouding voor mij een vanzelfsprekendheid is. Als vertrouwenspersoon zie ik dat ook zo. Mocht het zo zijn dat jij/je kind(deren) te maken hebben met een kwestie binnen de activiteiten van HSVB waar je zelf niet uitkomt en overleg zou kunnen helpen, mail dan je telefoonnummer en ik neem contact met je op.’


Carla is te bereiken via vertrouwenspersoon@hsvb.nl


De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;

  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;

  • In samenspraak met de melder bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.


De vertrouwenspersoon behandelt elke melding strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen worden betrokken. Verder is zij onafhankelijk en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging. Spreek je liever met iemand van buiten de vereniging, dan kun je terecht bij de NBB.