Contributie 2023-2024

De contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 zijn als volgt vastgesteld tijdens de ALV van 9 juni 2023 jl:


Senioren


Regionale competitie

Wheelers (DE)   225

MU22 € 350

Mannen Senioren € 350

 

Geen competitie

Recreanten heren 225

Recreanten dames 225

Recreanten mix 225


Jeugd


Regionale competitie

Peanuts 175

U10 € 200

U12 € 250

U14/U16/U18 300


Landelijke competitie

VU16-1 500


De contributie is o.a. opgebouwd uit de volgende onderdelen: bondscontributie, zaalhuur, trainerskosten, secretariaat en wedstrijdkosten.
Voor alle wedstrijdleden geldt dat zij zelf een wedstrijdtenue dienen aan te schaffen via Sportmaat


NB. Mogelijke boetes/sancties vanuit de NBB/HSVB zullen worden doorberekend aan de betrokken leden/teams.

Inning contributie

De contributie wordt in 4 termijnen en wel in september, oktober, februari en maart rond de 28e van de betreffende maand via automatische incasso geïnd. Indien er geen automatische incasso is verleend worden er administratiekosten (van €5,-) in rekening gebracht.

Afwijkende incassotermijnen (bijv. jaarlijks/halfjaarlijks) kunnen in overleg met de penningmeester worden afgesproken.


Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Wilt u (een deel van) de contributie via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betalen. Klik hier voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Voorwaarden voor deelname kun je vinden via deze link